Политика за поверителност

За нас

V-TAC Русе е представител на V-TAC – международна компания с офиси в България, Дубай, Великобритания, Унгария, Полша, Румъния, Индия, Хонг Конг и Ирландия. Логистичният ни хъб в София достигна площ от 42 000+ кв.м.

Адресът на нашия сайт е: https://v-tac-ruse.com.

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате на нашия сайт или направите поръчка. Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, според случая, може да бъдете помолени да въведете вашето име, имейл адрес или адрес за кореспонденция.

За какво използваме вашата информация?

Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана по един от следните начини: За персонализиране на вашето изживяване (вашата информация ни помага да отговорим по-добре на вашите индивидуални нужди) За подобряване на нашия уебсайт (ние непрекъснато се стремим да подобряваме предложенията на нашия уебсайт въз основа на информацията и обратната връзка, която получаваме от вас) За подобряване на обслужването на клиенти (вашата информация ни помага да отговорим по-ефективно на вашите заявки за обслужване на клиенти и нужди от поддръжка) За обработка на транзакции Вашата информация, независимо дали е публична или частна, няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна , или предоставени на друга компания по каквато и да е причина, без вашето съгласие, освен с изричната цел да достави закупения продукт или заявената услуга. За администриране на конкурс, промоция, проучване или друга функция на сайта За изпращане на периодични имейли Имейл адресът, който предоставяте за обработка на поръчка, ще бъде използван само за изпращане на информация и актуализации, отнасящи се до вашата поръчка.

Как защитаваме вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме безопасността на вашата лична информация, когато правите поръчка или въвеждате, изпращате или осъществявате достъп до вашата лична информация. Предлагаме ползване на защитен сървър. Цялата предоставена чувствителна/кредитна информация се предава чрез технологията Secure Socket Layer (SSL) и след това се криптира в нашата база данни на доставчиците на шлюза за плащане, за да бъде достъпна само от лица, упълномощени със специални права за достъп до такива системи, и от които се изисква да пазят информацията поверителна. След транзакция вашата лична информация (кредитни карти, социалноосигурителни номера, финансови данни и т.н.) няма да се съхранява във файл за повече от 60 дни.

Използваме ли бисквитки?

Да (Бисквитките са малки файлове, които сайт или неговият доставчик на услуги прехвърля на твърдия диск на компютрите ви през вашия уеб браузър (ако разрешите), което позволява на системите на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават вашия браузър и да улавят и запомнят определена информация Ние използваме бисквитки за помогнете ни да запомним и обработим артикулите във вашата количка за пазаруване, да разберем и запазим предпочитанията ви за бъдещи посещения, да следим рекламите и да компилираме обобщени данни за трафика на сайта и взаимодействието на сайта, така че да можем да предложим по-добри изживявания и инструменти на сайта в бъдеще. може да сключи договор с доставчици на услуги трети страни, за да ни помогнат да разберем по-добре посетителите на нашия сайт. Тези доставчици на услуги нямат право да използват информацията, събрана от наше име, освен за да ни помогнат да извършваме и подобряваме нашия бизнес. Ако предпочитате, можете да изберете накарайте компютъра си да ви предупреждава всеки път, когато се изпраща бисквитка, или можете да изберете да изключите всички бисквитки чрез настройките на браузъра си. Както повечето уебсайтове, ако изключите бисквитките, някои от нашите услуги може да не функционират правилно. Все пак можете да правите поръчки, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Google Analytics Ние използваме Google Analytics на нашите сайтове за анонимно отчитане на използването на сайта и за рекламиране на сайта. Ако искате да се откажете от Google Analytics да следи поведението ви на нашите сайтове, моля, използвайте тази връзка ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ )

Разкриваме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин прехвърляме на външни страни вашата лична информация. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат при работата с нашия уебсайт, извършването на нашия бизнес или обслужването ви, стига тези страни да се съгласят да пазят тази информация поверителна. Може също така да предоставим информацията ви, когато смятаме, че освобождаването е подходящо за спазване на закона, прилагане на правилата на сайта ни или защита на нашите или на други права, собственост или безопасност. Въпреки това информацията за посетителите, която не позволява идентифициране, може да бъде предоставена на други страни за маркетинг, реклама или други цели.

Спазване на Закона за защита на поверителността на децата онлайн

Ние сме в съответствие с изискванията на COPPA (Закон за защита на поверителността на децата онлайн), не събираме никаква информация от лица под 13-годишна възраст. Нашият уебсайт, продукти и услуги са насочени към хора на възраст поне 13 години.

Само онлайн политика за поверителност

Тази онлайн политика за поверителност се прилага само за информация, събрана чрез нашия уебсайт, а не за информация, събрана офлайн.

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.

Промени в нашата Политика за поверителност

Ако решим да променим нашата политика за поверителност, ще публикуваме тези промени на тази страница.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings